No Perbincangan
1 “Ayat Syifa:

Baca lepas maghrib dan subuh.”
a “At taubah ayat 14-15
Allah memberi kepuasan hati orang mu’min dan menghilangkan sifat marah dalam hati
Menjadikan diri sihat, dan fikiran rasional

b “Yunus 57
Peringatan dari Allah yang menjadi pengajaran, dan penawar bagi penyakit hati, dan petunjuk dan rahmat bagi orang beriman

Petunjuk kepada perkara halal/haram, hukum hakam (wajib/sunat/makruh), petunjuk kepada keselamatan”
c “An Nahl 69
Madu selaku ubat paling mujarab dalam dunia

Lebah adalah sejenis serangga yang cerdik dan menakjubkan. Diilhamkan Allah untuk tinggal di tempat tinggi, dan makan dari bunga-bunga.

Lebah menghasilkan madu dari perut lebah. Lebah merupakan model kepada orang beriman, bersih dari segi pakaian, rumah, makanan, dan memilih yang baik dan halal. Lebah juga hidup berjemaah. Masyarakat islam juga harus berjemaah di bawah pimpinan seorang imam.”
d “Al Israa’ 82

AlQuran diturunkan secara beransur-ansur (Nazzala, nunazzilu) selama 23 tahun, menunjukkan proses menuntut ilmu beransur-ansur dan berterusan.
“”tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad””

Alquran sebagai penawar dan rahmat bagi orang beriman

e “Asy Syuaraa’ 78-80

Doa nabi Ibrahim. Allah yang menciptakan, memberi petunjuk, memberi makan dan minum, dan bila aku sakit Dia sembuhkan

Ayat membabitkan aqidah Nabi Ibrahim, yang berdialog dengan bapanya.

Allhumma inni nas’aluka al-afwa wal-afiyah”
f “Al-Fussilat 44

Alquran petunjuk dan penawar bagi orang beriman

2 “Kitab Tanbihul Ghafilin

Bab Fadhilat Haji (Ms752)”
a “Sekumpulan orang Yaman datang berbuat Haji, dan bertanya tentang fadhilat haji kepada Rasulullah s.a.w

orang yang keluar rumah untuk umrah, gugur dosa dari badan ibarat daun kering bagi setiap langkah. Dosa pada badan banyak dengan setiap perbuatan, dosa mata, telinga, tangan kaki etc”
b Orang yang ke madinah, dan beri salam kepada Rasulullah, dijabat tangannya oleh malaikat
c Di Zulhulaifah (Miqat Yaman); dan mandi sunat ihram, maka Allah sucikan semua dosa
d Bila memakai pakaian baru Ihram, Allah memberi hasanat
e membaca labbaikAllah, disambut oleh Allah (didengar dan dilihat Allah)
f Tawaf & Wukuf: Allah beri kebaikan
g Wukuf: Allah ampunkan dosa seperti bayi baru lahir
h Melontar, cukur dan tawaf ifadah: diampunkan semua dosa; dan buku amal diperbaharui

Advertisements